Ill.foto fra Valkyrien
Ill.foto fra Valkyrien

Liten oppgang i detaljhandelen

Av Marie Skjeldås, SSB

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for september. Selv med en kraftig nedgang forrige måned er fortsatt salgsvolumet betydelig høyere enn før koronapandemien rammet Norge. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og færre utenlandsreiser. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Møbler og klær bidro til å trekke indeksen opp

Flere av næringene i detaljhandelen opplevde oppgang i sesongjustert omsetningsvolum i september. De største bidragene til den samlede veksten kom fra møbel og klesbutikker. I tillegg til økt volum var det også en prisøkning for disse næringene i september. Konsumprisindeksen meldte om prisøkning på klær på 1,8 prosent fra august til september, og 1,1 prosent oppgang for «møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler» i samme periode.

På den andre siden hadde dagligvarebutikker en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum på 1,6 prosent i september, og bidro dermed til å trekke indeksen ned. Sesongjustert volum for dagligvarebutikkene ligger midlertidig fortsatt på et langt høyere nivå enn før koronakrisen. Ser man på kalenderjustert volum for september 2020 ligger nivået hele 12,8 prosent høyere enn for samme måned i 2019.

Oppgang i eurosonen i august og sterk nedgang i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en sterk oppgang i sesongjustert omsetningsvolum fra juli til august 2020 på 4,4 prosent. Det kommer etter en nedgang på 1,8 prosent fra juni til juli. Tall for Norge viste fra juli til august en nedgang på 4,8 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 0,1 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på 1,2 prosent.

Powered by Labrador CMS