Ill. foto
Ill. foto

Mer netthandel med koronatiltak

Statistikk for bruk av internasjonale betalingskort viser at nordmenn handlet mer på nettet, og mindre ellers, med slike kort i 3. kvartal enn i fjor.

Av Anne Frøberg, SSB

Koronatiltakene gjennom 2020 ser ut til å ha påvirket nordmenns handlemønster med internasjonale betalingskort også i 3. kvartal 2020. Internasjonale betalingskort er de kortene vi bruker til å handle på internett, mens flere typer kort brukes i for eksempel fysiske butikker.

I alt ble det utført 230 millioner transaksjoner med norske internasjonale betalingskort i 3. kvartal 2020, for totalt 93 milliarder kroner. Dette er 8 prosent færre transaksjoner og 16 prosent mindre omsetning enn ett år tidligere.

Mer enn 50 prosent av disse transaksjonene ble registrert over internett i 3. kvartal 2020, mot bare 38 prosent ett år tidligere. I alt utførte nordmenn betalinger for 47 milliarder kroner med internasjonale betalingskort mot norske og utenlandske nettsteder i 3. kvartal 2020, fordelt på 128 millioner betalinger medregnet Vipps-betalinger. Dette er 33 prosent flere betalinger for et 9 prosent større beløp enn i 3. kvartal 2019. Netthandelen med kortene var også større enn i kvartalet før.

Samtidig gikk bruken av betalingskortene utenom internett ned med 33 prosent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Beløpet, 46 milliarder kroner, var likevel betydelig høyere enn beløpet som ble brukt utenom internett i 2. kvartal 2020, dvs. 35 milliarder kroner.

Ny vekst etter en nedgang i netthandel av tjenester

Betalingskort brukes, på internett, til kjøp av varer og tjenester eller til overføringer.

Figur 2 viser hvilke varer og tjenester som ble kjøpt med norske internasjonale betalingskort i norske og utenlandske nettbutikker i 1. – 3. kvartal 2020. For tidligere perioder har vi bare slik informasjon for grensekryssende betalinger.

I 3. kvartal 2020 ble det netthandlet varer og tjenester med norske internasjonale betalingskort for henholdsvis 19,4 milliarder kroner og 18,9 milliarder kroner. Netthandelen av varer var 2 prosent høyere, mens kjøp av tjenester var hele 29 prosent høyere, enn i kvartalet før.

Den markante veksten i kjøp av tjenester fra 2. til 3. kvartal 2020 er i noen grad sesongavhengig, men kan også tilskrives gjenåpningen av samfunnet etter en periode med lite reising og tilgang til kultur og underholdningsaktiviteter. Den største delen av denne handelen skjedde på norske nettsteder, noe som skyldes fortsatt lite reising over landegrensene.

I 3. kvartal 2020 ble det kjøpt transport og lagringstjenester på nettet for 5,3 milliarder kroner, som er et 57 prosent større beløp enn i kvartalet før. Netthandelen var likevel betydelig høyere i 1. kvartal 2020 da det ble kjøpt transport- og lagringstjenester for 11 milliarder kroner.

Kjøp av overnattings- og serveringstjenester utgjorde 2,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2020, som er 47 prosent mer enn i kvartalet før, og også mer enn i 1. kvartal 2020 da det ble brukt 1,8 milliarder kroner på slike tjenester. I 3. kvartal 2020 ble det også kjøpt tjenester knyttet til kultur, underholdning og fritid og informasjon/kommunikasjon for betydelige beløp, henholdsvis 4,8 milliarder kroner og 2,4 milliarder kroner.

Blant varene som ble kjøpt på nettet ble det som tidligere brukt mest penger på digitalt utstyr, i alt 4,1 milliarder kroner, som er 11 prosent mer enn i kvartalet før, og dagligvarer, 2,8 milliarder kroner, som er 2 prosent mer enn i kvartalet før. I 3. kvartal 2020 ble det som tidligere også brukt store beløp på hobby mv. og klær og sko, henholdsvis 2,4 milliarder kroner og 2,2 milliarder kroner, selv om beløpene var lavere enn i 2. kvartal 2020.

Mer kjøp av varer, men mindre kjøp av tjenester i utlandet

I 3. kvartal 2020 ble norske internasjonale betalingskort brukt til netthandel av varer og tjenester i utlandet for henholdsvis 7,4 milliarder kroner og 5,1 milliarder kroner. Netthandelen av varer var 14 prosent høyere enn ett år tidligere. Beløpet som ble brukt på tjenester var derimot 45 prosent lavere på grunn av lite reising over landegrensene også i 3. kvartal 2020.

I 3. kvartal 2020 ble det som tidligere brukt et betydelig beløp på varer i form av digitalt utstyr, i alt 2,8 milliarder kroner og klær og sko, 1,2 milliarder kroner.

Bruken av norske internasjonale betalingskort på utenlandske nettsteder til tjenester som transport og lagringstjenester og overnatting og servering i 3. kvartal 2020 var bare en tredjedel av beløpet som ble brukt på disse tjenestene ett år tidligere, det vil si henholdsvis 1 milliard kroner og 595 millioner kroner, mot henholdsvis 4,5 milliarder kroner og 1,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2019.

Powered by Labrador CMS