Økt detaljhandel i oktober

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 1,2 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter en økning på 0,3 prosent fra august til september.

Av Anders Falla Aas, SSB

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for oktober. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og færre utenlandsreiser. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Dagligvarebutikker bidro til vekst

Flere av næringene i detaljhandelen opplevde oppgang i sesongjustert omsetningsvolum i oktober. Det største bidraget til den samlede veksten kom fra dagligvarebutikker som har gjort det sterkt siden starten på pandemien. Netthandelsbutikker og apoteker bidro også med positivt fortegn i denne perioden. Klesbutikker, bensinstasjoner og møbelbutikker opplevde derimot en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum, som bidro til å dempe den samlede veksten. Konsumprisindeksen for oktober viste en prisøkning på 3,7 prosent for «møbler og innrednings- og dekorasjonsartikler», og en 2,1 prosents økning for klær.

Nedgang i eurosonen i september og svak økning i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra august til september 2020 på 2 prosent. Det kommer etter en økning på 4,2 prosent fra juli til august. Tall for Norge viste fra august til september en økning på 0,3 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 0,5 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på 1,1 prosent.

Powered by Labrador CMS