Sesongjustert og trend
Sesongjustert og trend

SSB: Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk marginalt ned med 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det skjer etter en nedgang på 5,7 prosent fra november til desember. Klesbutikker hadde et kraftig fall, mens salg av sportsutstyr økte i januar.

Av Anders Aas, SSB

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en liten nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for januar. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen har ligget langt over nivåene som var før pandemien.

Klesbutikker falt kraftig

Samlet sett gikk omsetningsvolumet marginalt ned i januar, men det var store bransjevise forskjeller. Det største negative bidraget kom fra klesbutikker som opplevde en kraftig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet denne måneden. Andre næringer slik som bensinstasjoner og møbelbutikker bidro også på nedsiden, men dette kun i mindre grad sammenlignet med klesbutikkene. Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter hadde derimot en betydelig økning i sesongjustert omsetningsvolum i januar og bidro til å dempe den samlede nedgangen. Fint vintervær i deler av landet og økt etterspørsel etter skiutstyr og skøyter kan ligge bak denne veksten. Dagligvarebutikker og netthandel bidro også med positivt fortegn i januar.

En viktig faktor bak nedgangen i enkelte bransjer denne måneden kan ha vært nedstenging av butikker i Oslo-regionen. Regjeringen innførte tiltak 23. januar om at butikker i 10 østlandskommuner måtte holde stengt resten av måneden. Unntak ble gjort for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Senere ble også unntaket gjeldende for Vinmonopolet.

Økning for eurosonen i desember men sterk nedgang i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra november til desember 2020 på 2 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en nedgang på 5,7 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 4,7 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på hele 8 prosent.

Powered by Labrador CMS