Stabil investeringsaktivitet i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen var uendret fra 2. til 3. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Etter en betydelig økning i 1. kvartal har nivået holdt seg tilnærmet uendret siden.

Av Jørgen Vinje Berget, SSB

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 3. kvartal 2020 lå på samme nivå som i 2. kvartal, og opplevde kun en liten oppgang på 0,1 prosent fra 1. kvartal. Nivået har dermed holdt seg stabilt i de 3 første kvartalene i 2020 til tross for koronasituasjonen som har preget norsk økonomi.

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 2,1 prosent mer i 3. kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal året før. Oppgangen skyldes økte investeringer i maskiner og inventar som steg med 15 prosent. Investeringer i biler og andre transportmidler og nybygg og rehabilitering falt med henholdsvis 29 prosent og 21 prosent i samme periode.

Maskiner og inventar utgjorde 70 prosent av de totale investeringene, mens nybygg og rehabilitering utgjorde nesten en firedel. Biler og andre transportmidler utgjorde 6 prosent i 3. kvartal 2020.

Powered by Labrador CMS