SVAKERE: Forbrukertilliten er blitt svakere utover høsten.
SVAKERE: Forbrukertilliten er blitt svakere utover høsten.

Svakere forbrukertillit utover høsten

Troen på landets økonomi, egen økonomi og arbeidsmarkedet om 12 måneder er svekket.

Publisert

Forbrukertillitsindeksen (CCI) økte til 5,1 poeng i august etter to måneder med den laveste CCI siden desember 2011. I september falt forbrukertilliten igjen, til 2,1 poeng, og den fortsetter å faller i oktober, til svake 0,5 poeng, viser ferske tall fra analyseselskapet Opinion Perduco. Indeksen er 6,1 poeng lavere enn for ett år siden. Gjennomsnittet for tredje kvartal var 2,6 poeng, det svakeste kvartalet for forbrukertillitsindeksen siden fjerde kvartal i 2011. Så langt i år er CCI-gjennomsnittet 3,5 poeng. I 2012 var det 5,9 poeng. Utviklingen til tillitsindeksen er illustrert i diagrammet under, skriver Opinion Perduco i en pressemelding.

– Det er signifikante endringer fra september til oktober på alle de fire delindeksene som utgjør CCI, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion Perduco.

– Troen på landets økonomi, egen økonomi og arbeidsmarkedet om 12 måneder er svekket. Indeksen for troen på egen økonomi har ikke svært svakere siden november 2011, indeksen for troen på landets økonomi er på sitt svakeste siden desember 2011, mens det er troen på arbeidsmarkedet om 12 måneder som har svekket seg mest sammenlignet med samme periode i fjor, sier Høidahl.

– Spareindeksen øker derimot, det vil si at nordmenn i vesentlig større grad enn i september nå oppgir at de kommer til å spare de kommende 12 månedene. Indeksen er på sitt høyeste nivå så langt i år og må ses i sammenheng med at de øvrige CCI-indikatorene er svekket de siste månedene. Forventninger om dårligere nasjonaløkonomi og en forståelse av at norsk økonomi stadig kan påvirkes av urolige tider internasjonalt, gjør at flere forbereder seg på potensielt dårligere tider ved å bygge buffere, sier Henrik Høidahl i Opinion Perduco.

CCI er et gjennomsnitt av forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi, arbeidsledigheten og deres muligheter til å spare de kommende 12 månedene.