Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen hos Kiwi Hovinveien i Oslo med butikksjef Katrine Madsen.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen hos Kiwi Hovinveien i Oslo med butikksjef Katrine Madsen.

Styrker tilsynet med dagligvaremarkedet

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke Konkurransetilsynet med 6,5 millioner kroner, som skal bidra til at tilsynet kan etterforske flere saker og følge enda nøyere med på dagligvarebransjen.

Publisert Sist oppdatert

– Styrkingen av Konkurransetilsynet gjør at de kan senke terskelen for hvilke saker de etterforsker, og de kan drive mer omfattende markedsovervåking, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Konkurransen i dagligvaremarkedet er utfordrende, med konsentrert makt i alle ledd. Det er også vanskelig for nye aktører å etablere seg.

6–7 nye årsverk

– Effektiv konkurranse i dagligvaremarkedet er avgjørende for at norske forbrukere skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris, sier Røe Isaksen.

Konkurransetilsynet vil bruke pengene til å ansette 6–7 nye årsverk som skal jobbe direkte med dagligvaremarkedet. Tilsynet vil dermed bli mer synlig og ha tettere kontakt med dagligvarekjedene og leverandørene.

Regjeringen vil i tillegg skrive en stortingmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet. Meldingen vil legges fram våren 2020, og gi en omfattende vurdering av ulike tiltak for å bedre konkurransen i markedet.

– Min ambisjon er at en minst ti år lang diskusjon skal få et endelig punktum. Vi må ha en solid analyse i bunn for å kunne se alt i sammenheng og for i størst mulig grad bli forlikt om politikken, sier Røe Isaksen.

Styrker klageråd

For å få raskere saksbehandling foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Klagerådet for offentlige anskaffingar (KOFA) og Konkurranseklagerådet.

– Rådene våre skal fungere effektivt. For å opprettholde tillit er det helt sentralt at de behandler saker raskt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tiden KOFA nå bruker på saksbehandling er for lang. Regjeringen foreslår derfor å øke KOFA sitt budsjett med 1 million kroner.

I 2019 har KKN fått en spesielt stor klagesak som tar mye av ressursene. Regjeringen foreslår derfor å øke KKN sitt budsjett med 5,8 millioner kroner, slik at aktiviteten i rådet kan fortsette i 2019.

(Pressemelding)