Trendkonferanse og hagefest NHO

NHO, Middelthuns gate, Oslo

2. juni 2020