Det første veiskiltet for kjøpesenter er nå endelig på plass.
Det første veiskiltet for kjøpesenter er nå endelig på plass.

Første veiskilt til kjøpesenter på plass

En lang og seig kamp i foreningsregi er kronet med seier. Veien til Rykkinn senter i Bærum er nå merket med helt nytt skilt.

Av Odd Henrik Vanebo

– Ja, skiltet vi i Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening har fightet for i seks år, er endelig kommet opp i Bærum, opplyser Jan-Fredrik Larsen til Retailmagasinet.

– Etter det jeg forstår er vi det første stedet i landet som har fått skiltingen, som både har praktisk og symbolsk betydning. Dette er stimulerende! – legger veteranen i Bærum og Asker-foreningen til med et smil.

Jan-Fredrik Larsen
Jan-Fredrik Larsen

Helt siden 2014 har Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening kjempet for å få egne skilt som viser vei til kjøpesentre. Etter seks år vant de gjennomslag i fjor høst.

‘Vegeier’ kan søke

Rådgiver i Vegvesenet Unni Bukkøy Lodden, bekreftet overfor Retailmagasinet i fjor høst:

– Det er riktig at Statens vegvesen, Vegdirektoratet, har godkjent et vegvisningssymbol for kjøpesenter. Symbolet kan brukes sammen med navn på kjøpesenteret. Kjøpesenter som ønsker vegvisning til sitt senter kan søke vegeier om dette. Det er vegeier, det vil si enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen som godkjenner skilting, produserer og setter opp slike skilt.

Rådgiveren viste til utdrag fra bestemmelsene om bruk av symbolet:

«Med kjøpesenter menes en samling av butikker innen detaljhandel på ett sted som markedsføres som en enhet under et eget navn, samt varehus innen detaljhandel som tilbyr et bredt spekter av varer. Symbolet kan suppleres med senterets navn.»

Powered by Labrador CMS