GLEDELIG UTVIKLING: Direktør for Virke Byggevarehandel, Bengt Herning, sier utviklingen i bransjen er gledelig. Foto: Colourbox
GLEDELIG UTVIKLING: Direktør for Virke Byggevarehandel, Bengt Herning, sier utviklingen i bransjen er gledelig. Foto: Colourbox

Vekst i byggevarehandelen

Omsetningen for byggevarehandelen i januar viste en oppgang på 7,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Også målt mot januar 2012 var veksten positiv.

Publisert

– Denne positive utviklingen er svært gledelig, sier direktør for Virke Byggevarehandel, Bengt Herning.

Proffomsetningen viste en vekst på 7,4 prosent, mens privatomsetningen steg med 6,5 prosent målt mot januar 2013. Det er imidlertid store variasjoner mellom kjedene, og mens noen opplever sterk vekst, har andre tilbakegang. Dette relaterer seg blant annet til at noen av kjedene har hatt store enkeltleveranser i januar måned tilknyttet spesifikke byggeprosjekt, skriver Virke i en pressemelding.

For januar 2013 viste omsetningsstatistikken en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med januar 2012. Målt mot januar 2012, ligger omsetningen i dette årets første måned 4,8 prosent høyere.

– Fjorårets utvikling i første kvartal viste en samlet nedgang i byggevareomsetningen på 8,8 prosent målt mot samme periode året før. Når 2014 innledes med sterk omsetningsvekst i januar, gir det grunn til optimisme for utviklingen gjennom resten av første kvartal, sier Herning.

Nedkjølingen i boligmarkedet ser foreløpig ikke ut til å ha rammet byggevareomsetningen.

– Dette kan delvis forklares med at det fortsatt er etterspørsel etter den typen bygg som byggevarekjedene hovedsakelig leverer varer til. Tidsforsinkelser i verdikjeden gjør også at det tar tid før man merker effekten av redusert boligsalg på omsetningen av byggevarer, sier Bengt Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge, og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.