SELVFORSYNING: Å bli selvforsynt med ren energi og fornybart drivstoff ligger i konsernets ambisjon «klimanøytral» og «bærekraftig». Foto: NorgesGruppen.
SELVFORSYNING: Å bli selvforsynt med ren energi og fornybart drivstoff ligger i konsernets ambisjon «klimanøytral» og «bærekraftig». Foto: NorgesGruppen.

Vil selvforsyne lastebiler med biogass

I 2009 var ASKO først i verden med å ta i bruk bioetanol for tyngre godstransport, til neste år kjører 30-40 slike biler på veiene.

Publisert
ASKO er NorgesGruppens engrosvirksomhet og står for innkjøp, lagring og transport av 25.000 varer til 1.900 butikker og 15.600 storhusholdninger og servicehandel.

– 90 prosent av matavfallet fra NorgesGruppens butikker går i dag til biogassproduksjon. «I morgen» er vår visjon at biogassen fra vårt eget matavfall kan drifte alle våre 600 lastebiler - og vi er pådrivere i en slik prosess, sier konserndirektør i NorgesGruppen og styreleder i ASKO, Torbjørn Johannson, ifølge en pressemelding.

At NorgesGruppen og ASKO tar egne klimagrep og investerer i fornybar energi blir lagt merke til. Den årlige Zerokonferansen er Nordens viktigste møteplass for klimaløsninger og fornybar energi. Johannson, var som en av fire ledere, invitert for å fortelle om bakgrunnen for konsernets egne klimagrep. Å bli selvforsynt med ren energi og fornybart drivstoff ligger i konsernets ambisjon «klimanøytral» og «bærekraftig».

 

Kan ikke sitte og vente

– Er det vårt ansvar? Ja. Vi kan ikke sitte og vente på regjering eller andre – da kommer vi ikke i gang. Ønsker vi å gjøre maksimalt ut av velferdssamfunnet i dag, kan vi ikke samtidig overlevere et godt miljø til neste generasjon. Vi må våge å være villige til å ta en investering, først da åpnes mulighetene.

Når det kommer til energi har ASKO betydelige arealer med kjøl- og fryselagre som generer og bruker følgelig mye varmegjenvinning. Overskuddsvarmen fra sommeren går til varme om vinteren, og selv om vann fra fjorder, bergvarme og solceller vil kunne bidra noe til å drive kjøle- og fryseanleggene, er det vindmøller som viser seg å kunne være den avgjørende energikilden.

– To vindparker med til sammen fem turbiner vil kunne dekke om lag 85 prosent av ASKO's energibehov på landsbasis. Da gjenstår ca. 15 prosent av vårt energibehov som vi må løse med sol og vann for å realisere miljøambisjonen vår – det skal vi klare!

 

Nominert til natur- og miljøpris

ASKO ble tidligere i høst nominert til Nordisk råds natur- og miljøpris for sitt miljøengasjement og sin tydelige miljøprofil. Dette synliggjøres i arbeidet bedriften utfører for å sikre biodrivstoff på tungtransport og selvforsyning av fornybar energi. På NorgesGruppens samfunnsansvarseminar 20. november utgjør miljøambisjonene «klimanøytral» og «bærekraftig» en viktig del.

– Ønsker vi å gjøre maksimalt ut av velferdssamfunnet i dag, eller ønsker vi å overlevere et godt miljø til neste generasjon? Det finnes gode eksempler, men mitt inntrykk er at altfor få eiere og styrere har mot til å våge å satse inn i fremtiden, sier Johannson.