Amazon tilbyr 125.000 fast ansettelse

Publisert Sist oppdatert

Amazon vil konvertere 125 000 av til sammen 175 000 midlertidige stillinger som er opprettet siden mars til faste stillinger, hvis de ansatte ønsker å forbli hos Amazon på sikt.

– I mars kunngjorde vi ansettelse av 175.000 stillinger i verdikjeden vår for å hjelpe lokalsamfunnene og holde flest mulig mennesker i arbeid under COVID-19-pandemien, heter det på The Amazon Blog.

– Som andre selskaper, hyret vi inn disse personene til midlertidige stillinger for å møte en kraftig økning i etterspørselen. Mange hadde håp om å komme tilbake til sine tidligere selskaper når statene begynte å åpne opp igjen.

Nå som det langsiktige bildet er blitt tydeligere, åpner vi nå for at 125.000 av de som kom midlertidig til oss, kan bli hos oss i Amazon og gå over til vanlig heltidsjobb med start i juni.

Amazon tilbyr en lønn på minimum $ 15 i timen og tilgang til opplæringsprogrammer som kan være springbrett til en karrierevei hos Amazon eller i andre selskaper.

– Vi håper at muligheten så mange mennesker får til å være i Amazon over tid bidrar til å avhjelpe belastningen med høy arbeidsledighet over hele USA, ettersom vi alle jobber sammen for å kjempe oss gjennom denne krisen.